O mnie

mgr Monika Sperczyńska
Logopeda


 Z wykształcenia logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalu i gabinetach logopedycznych, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami mowy, oraz osobami dorosłymi z afazją ruchową, czuciową i amnestyczną. Podejmowała także pracę jako wolontariusz, prowadząc terapię dzieci z zaburzeniami mowy.
Odbyła staż pracy jako wolontariusz na Turnusie Neurologopedycznym Miry Rządzkiej w 2016 roku. Aktualnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z dziećmi z zaburzeniami mowy (dyslalia jednoraka i wieloraka), ORM. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, wykorzystując elementy metody krakowskiej. Cały czas się dokształca - uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach  i konferencjach logopedycznych.
Kiedy pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze to największe szczęście.
W tym przypadku śmiało może powiedzieć, iż LOGOPEDIA TO JEJ PRACA I PASJA;-)
W wolnych chwilach uwielbia jeździć na rowerze, czytać książki, chodzić do teatru, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, oraz odpoczywać na wsi.

Logopedia to jej praca i pasja;-)


Dodatkowe kursy i szkolenia:

 • Udział w warsztatach „Moje sylabki” – nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Udział w warsztatach " Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli" w Centrum Metody Krakowskiej
 • Certyfikat I stopnia z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji MAKATON
 • Udział w szkoleniu Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Masaż logopedyczny
 • Certyfikat z terapii ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Udział w szkoleniu "Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne"
 • Udział w szkoleniu z elementów Masażu Shantala
 •  Udział w warsztatach „Rozwojowy model terapii. Rozwijanie funkcji poznawczych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich”
 • Udział w warsztatach nt. „Wczesna opieka logopedyczna nad pacjentem z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne od momentu narodzin”
 • Udział w warsztatch " Diagnoza i terapia dysfagii"
 • Udział w warsztatach "Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych"
 • Udział w szkoleniu „ Wokół autyzmu”
 • Udział w warsztacie „ Diagnoza różnicowa autyzmu i zespołu Aspergera”
 • Udział w warsztacie „ Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej"
 • Udział w Praktycznym Warsztacie Integracyjnym "Diagnoza i terapia logopedyczna Zespołu Downa"
 • Udział w Seminarium Naukowym Część I „ Logopedia śląska w badaniach naukowych i praktyce”
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „ Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój – Wyzwanie XXI wieku. Skala problemu , diagnoza, terapia”
 • Udział w V,VI i VII Logopedycznych Dni UŚ
 • Udział w V i VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się
 • Udział w konferencji dr Aleksandry Piotrowskiej na temat " Specjalne potrzeby edukacyjne w przedszkolu"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz