sobota, 9 kwietnia 2016

D jak Dyslalia
Witam moi mili,
kolejny post z serii: Alfabetyczny spis zaburzeń mowy.
Dzisiaj D jak Dyslalia.

Dyslalia wg. Leona Kaczmarka to wada wymowy polegająca na realizacji fonemów w sposób niezgodny z ustaloną normą przez zwyczaj społeczny.

Leon Kaczmarek wyróżnia trzy rodzaje dyslali:
- dyslalia jednoraka- gdy jeden fonem jest realizowany nieprawidłowo, odmiennie. Dyslalia jednoraka może być:
* prosta- zniekształcenie dotyczy jednej cechy dystynktywnej fonemu (np. dźwięczności, czy miejsca artykulacji)
* złożona- zniekształcenie kilku cech (np. miejsca akrtykulacji, miękkości, dźwięczności)
- dyslalia wieloraka- wadliwa realizacja fonemów w odrębie dwu i więcej stref artykulacyjnych, kiedy kilka lub kilkanaście fonemów realizuje się niezgodnie z tradycyjną normą,
- dyslalia całkowita (alalia motoryczna, bełkot, dysartria itd.) To wadliwa wymowa w odrębie kilku sfer artykulacyjnych.

Dyslalia wg. Genowefy Demel to nieprawidłowość w realizacji jednej głoski, wielu głosek a nawet wszystkich głosek to tzw. bełkot. Zachowane są wtedy rytm, melodia i akcent, ale mowa jest mało zrozumiała, lub w ogóle niezrozumiała.

Dyslalia wg. Ireny Styczek  to wada wymowy nie spowodowane anatomicznymi defektami aparatu mowy.

W najbliższym czasie opiszę główne i najczęściej pojawiające się wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym, gdyż z takimi dziećmi głównie pracuję. Są to kappacyzm, sygmatyzm i rotacyzm.

Miłego weekendu;-)
M;-)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz