niedziela, 8 maja 2016

Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania


Symultaniczno–Sekwencyjna Nauka Czytania  prof. Jagody Cieszyńskiej opiera się na wieloletnich doświadczeniach pracy z dziećmi z zaburzoną komunikacją językową. Jest to metoda sylabowa oparta na wspomaganiu pracy lewej półkuli mózgowej (sekwencyjnej) oraz wykorzystaniu symultanicznych zdolności prawej półkuli.


Najważniejszymi założeniami tej metody są:
- praca na materiale sylabowym
- nauczanie liter drukowanych
- przechodzenie od symultanicznego, globalnego myślenia prawopółkulowego do sekwencyjnego myślenia sylabowego
- intensywne ćwiczenia ogólnorozwojowe
- praca wg. kolejnych etapów wprowadzenia poszczególnych głosek, ściśle powiązanych z teorią Jakobsona.

Nauka czytania każdego nowego elementu językowego realizowana jest w trzech etapach:
- powtarzania- naśladowanie terapeuty , czytającej pacynki, drugiego dziecka pełniącego rolę nauczyciela
- rozumienia- podawanie/pokazywanie zapisanych samogłosek, wykrzyknień, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, sylab i wyrazów odczytywanych przez terapeutę.
- samodzielnego nazywania- czytanie wskazanego, wylosowanego, wyjętego z pudełka napisu.
Stosując metodę, będziemy przechodzić wraz z dziećmi poprzez kolejne etapy zaproponowane przez J. Cieszyńską:
 
-1 etap- od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej
Nauka odczytywania samogłosek czyli liter A, E, I, O, U, Y – oparta jest
o prawopółkulowy, symultaniczny sposób przetwarzania informacji.


Jeśli dziecko opanowało znajomość wszystkich samogłosek to można przejść do kolejnego etapu – wprowadzamy sylaby otwarte.
Świetnie sprawdzają się  jako pierwsze bliskie dzieciom wyrażenia dźwiękonaśladowcze czyli odgłosy zwierząt, pojazdów, narzędzi np. MU, BE, UHU, KU KU, BACH BACH.  (Kocham czytać zeszyt 2).
Po opanowaniu onomatopei (wyrażeń dźwiękonaśladowczych) stopniowo wprowadzamy nowe spółgłoski: P, M, B, L, F, W, T, D. (Kocham czytać zeszyty od 3 – 6)
Spółgłoski wprowadzamy zawsze w sylabach (np. PA, BE, LU) – nigdy
w izolacji.
Zapoznajemy dziecko również z prostymi wyrazami  odczytywanymi globalnie np. MAMA, TATA, LALA, OKO,  STOI, JE, PIJE.

-2 etap- od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
W tym etapie zapoznajemy dziecko z kolejnymi spółgłoskami  S, Z, K, G, J, N, (Kocham czytać zeszyty od 7-9) i tak jak poprzednio tworzymy z nich sylaby np. SA, ZE, KI, GU, JE, NO. Ćwiczenia wykonujemy stosując zasadę naśladowanie - rozumienie - nazywanie.
 
-3 etap- czytanie sylab zamkniętych
W tym etapie pracujemy na sylabach otwartych i zamkniętych utworzonych
z wszystkich dotychczas poznanych spółgłosek:
P, M, B, L, F, W, T, D, S, Z, K, G, J, N.
 
-4 etap- czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
Na tym etapie dziecko poznaje dwuznaki SZ, RZ, CZ, DŻ, CH, DZ oraz spółgłoskę Ł (Kocham czytać zeszyty od 10- 13).
 
-5 etap- samodzielne czytanie tekstów

Ostatnią grupę materiału sylabowego stanowią spółgłoski miękkie  SI, ZI, CI, DZI, NI oraz samogłoski nosowe Ą, Ę (Kocham czytać zeszyty 14-18).
Naukę czytania kończymy doskonaleniem umiejętności samodzielnego czytania tekstów.


Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Te ćwiczenia są bardzo ważne, gdyż jeżeli dziecko nie jest przygotowane ogólnorozwojowo nie będzie w stanie uczyć się czytać.
- analiza i synteza wzrokowa
- ćwiczenia operacji myślowych
- ćwiczenia lewopółkulowe- sekwencje
- pamięć symultaniczno- sekwencyjna
- myślenie przyczynowo- skutkowe
- koordynacja wzrokowo- ruchowa

Źródło:
1. Zdjęcia- archiwum własne
2. Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, J. Cieszyńska- Rożek

2 komentarze: