wtorek, 9 lutego 2016

Autyzm część pierwsza

Dzień dobry.
Choroby ciąg dalszy. Jedyny plus to więcej czasu, żeby coś tutaj napisać. Już od pewnego czasu zbieram się do napisania postu na temat autyzmu, który jest mi bliski, gdyż od prawie dwóch lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Dla młodego, początkującego  logopedy, który szukał swojej drogi, praca z dziećmi z autyzmem była ciężka, momentami bardzo ciężka. Trafiłam jednak na swej drodze na wiele życzliwych i pomocnych koleżanek z większym doświadczeniem, które mnie wspierały i pomagały. Wiele się od nich nauczyłam.Dziś nie wyobrażam sobie pracy jako logopeda bez moich "niebieskich” aniołków. Najmniejszy progress, pierwsze słowa, wspólne pole uwagi, reakcja na imię, reakcja na polecenia, utrzymanie kontaktu wzrokowego itd (można wymieniać dalej) sprawiają, że zdajesz sobie sprawę, iż to co robisz ma sens.

Autyzm – całościowe zaburzenia rozwoju.
ICD-10 autyzm i pokrewne zaburzenia rozwoju:
- Autyzm dziecięcy
-Autyzm atypowy
- Zespól Retta
-Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
-Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i
ruchami stereotypowymi
-Zespół Aspergera
-Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
-Całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone

Słowo autyzm pochodzi z języka greckiego autos to znaczy „sam”.
Jest rozległym zaburzeniem rozwojowym, którego objawy można zauważyć już w
ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia, a zespół objawów przed 36 miesiącem
życia dziecka. Występuje częściej u chłopców (4/1).
Ocenia się, że w Polsce około 10 tys. dzieci ma autyzm.

Wczesne symptomy, które powinny być sygnałem alarmującym, skutkującym podjęciem terapii:
-brak uśmiechu na widok matki (do końca 3go miesiąca życia)
-brak reakcji wyciągania rąk do bliskich osób (do końca 6go miesiąca życia)
-brak zainteresowania nową zabawką (do końca 6go miesiąca życia)
-brak gaworzenia (do końca 9go miesiąca życia)
-brak gestu wskazywania palcem (do 10go miesiąca życia)
-brak reakcji na imię (do 10go miesiąca życia)
-brak pierwszych słów ( do 12go miesiąca życia- minimum 2 słowa)

Symptomy, ujawniające się po pierwszym roku życia:

- kiwanie się
- brak uśmiechu na widok bliskich osób
- brak wspólnego pola uwagi
- brak rozwoju mowy
- oglądanie własnych dłoni
- skrobanie przedmiotów
- długie fazy płaczu i krzyku
- brak naśladowania ruchu
- brak prób naśladowania mowy
-schematyczne, powtarzające się zabawy konstrukcyjne
- wybiórczość pokarmowa
- zachowania autoagresywne i agresywne
- brak zabawy lub zabawa pozostająca na wcześniejszym etapie rozwojowym
„ Zaburzenia autystyczne manifestują się z odmienną intensywnością i różną głębokością, dlatego postawienie diagnozy sprawia wielu terapeutom poważny problem. Ze względu jednak na wagę natychmiastowego podjęcia terapii ważne jest postawienie diagnozy ogólnej (całościowej).”

„ Współcześni badacze podkreślają, że pierwszym sygnałem zaburzeń autystycznych jest regres w rozwoju mowy, stereotypie ruchowe i wycofanie się z kontaktów społecznych ..”.


Żródło:
* J.Cieszyńska- Rożek " Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz