wtorek, 8 marca 2016

A jak Afazja część druga (dorośli)


A jak Afazja część druga (dorośli)

W dzisiejszym poście chciałam Wam przedstawić podstawowe informację na temat afazji u osób dorosłych i wymienić te najczęściej spotykane. Wiecie doskonale, że można na ten temat napisać tomy książek, ale mi chodzi o to, aby umieszczać tu podstawowe informacje, główne objawy i przyczyny, by uporządkować Wam informację na temat różnych zaburzeń mowy w tym właśnie na temat dzisiaj omawianej afazji u osób dorosłych.
 


Afazją nazywamy zaburzenia mowy, powstające na wskutek uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu. Dochodzi wówczas do niemożności rozumienia mowy lub wyrażania myśli słowami. Jakkolwiek mowa jest wynikiem czynności całej kory mózgu, to jednak na powierzchni wypukłej lewej półkuli mózgu ( u osób praworęcznych) można wyróżnić pewien ograniczony obszar, którego uszkodzenie powoduje powstanie zaburzeń mowy typu afatycznego. Jest to tzw. mózgowy obszar mowy, czyli pole afazji

Typy afazji:

- afazja ruchowa, czyli ekspresyjna lub motoryczna , powstaje w wyniku uszkodzenia tzw. ośrodka Broca ( tylna część zakrętu czołowego dolnego, czyli pole 44 wg Brodmanna). Przejawia się zaburzeniem nadawania mowy.  Główne cechy : mowa spontaniczna – niepłynna, mutyzm , styl telegraficzny, nazywanie-upośledzone, rozumienie- zachowane, objawy towarzyszące – niedowład prawostronny, czytanie i pismo często upośledzone.

- afazja czuciowa, czyli odbiorcza, sensoryczna lub recepcyjna powstaje w wyniku uszkodzenia tylnych odcinków pola afazja a zwłaszcza ośrodka słuchowego (płat skroniowy) mowy (Wernickiego pole 22 i 42 Brodmanna). W przypadku tych uszkodzeń następuje upośledzenie odbioru, czyli rozumienia mowy. Główne cechy jeśli chodzi o mowę spontaniczną to jest ona płynna, ale występują czasami parafrazje , czasami słowotok. Nazywanie upośledzone- neologizmy. Rozumienie- upośledzone. Powtarzanie- upośledzone.

Do często spotykanych afazji zaliczyć można także afazję amnestyczną, czyli nominalną (anomia), gdy pacjent ma problemy z przypomnieniem sobie słów. Chory zdaje sobie sprawę z jakim przedmiotem ma do czynienia i do czego on służy, ale jakby „ zapomina jego nazwy”. Mowa spontaniczna płynna, ale występują pauzy podczas poszukiwaniu danego słowa, występują omówienia. Nazywanie – upośledzone. Rozumienie- zachowane. Czytanie i pismo- zachowane.

Przyczynami opisanych typów afazji bywają najczęściej:

-sprawy naczyniowe (krwotoki)

- urazy

- zanik mózgu

- guzy

-udary

Pamiętajmy, iż osoby dorosłe z afazją często nie mają ochoty, chęci, mobilizacji do ćwiczeń. Bardzo ważne jest wsparcie rodziny, a także samo nastawienie osoby chorej. Podczas terapii ćwiczymy poza mową, pamięcią, także  inne funkcje poznawcze, które są bardzo ważne dla osób starszych.

 

Źródło:

1.      A. Prusiński  „ Podstawy neurologii klinicznej”.

2.      J. Cieszyńska- Rożek „ Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju mowy”.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz