środa, 16 marca 2016

Rozwój mowy dziecka w drugim roku życia!13-16 miesiąc życia
- posługiwanie się nazwami osób, przedmiotów i kilku czynności
- wyrazy głównie amorficzne, zbudowane z reduplikowanych sylab otwartych
- doskonalenie zdolności dzielenia uwagi z dorosłymi

18 miesiąc
- dalszy rozwój słownictwa, wypowiedzi w większości jednowyrazowe, rzadziej dwuwyrazowe bez odmiany
- rozwój rozumienia prostych zdań (polecenia i rozkazy)

 24 miesiąc
- stały wzrost słownictwa
- pojawienie się wypowiedzi dwuwyrazowych i początki fleksji
- w odmianie czasownika najczęściej używana jest 3 osoba liczby pojedynczej
- występują także formy 2 osoby liczby pojedynczej, trybu rozkazującego

Dziecko w wieku 2 lat powinno używać około 300 słów.Źródło:

- M. Korendo, J. Cieszyńska „ Wczesna interwencja terapeutyczna,  Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”.
- zdjęcie- google.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz