środa, 23 marca 2016

Rozwój mowy dziecka od trzeciego do szóstego roku życia!3 rok życia
- stały wzrost słownictwa
- rozwój systemu fonetyczno- fonologicznego
- szybki rozwój konstrukcji składniowych (budowanie wszystkich typów zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie)
- wzrost sprawności społecznej i komunikacyjnej

4 rok życia
- stałe bogacenie słownictwa, budowanie zdań rozwiniętych i złożonych
-pojawienie się głosek dziąsłowych, oprócz [r]
- częste używanie wyrazów nazywających cechy- wzrost liczby przysłówków i przymiotników
- spadek liczby neologizmów
- wiek pytań- lawinowo wzrastająca liczba pytań, pojawienie się pytanie dlaczego?
(pamiętajmy, że dziecko ma do tego prawo, nie zbywajmy, nie krytykujmy, a odpowiadajmy dziecku, gdyż jest ono ciekawe świata)
- swobodne nazywanie relacji przestrzennych wyrażeniami przyimkowymi

5 i 6 rok życia
- w pełni ukształtowany system fonetyczno- fonologiczny
- wzrost zdolności narracji
- początki kształtowania się wiedzy metajęzykowej
- znaczny wzrost kompetencji komunikacyjnej
- swobodne operowanie elementami słownikowymi i gramatycznymi systemu językowego


Źródło:
- M. Korendo, J. Cieszyńska „ Wczesna interwencja terapeutyczna,  Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”.
- zdjęcie : Vasilyev Alexandr fotolia.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz