niedziela, 13 marca 2016

Rozwój mowy w pierwszym roku życia!


Rozwój mowy w pierwszym roku życia:
1 miesiąc
- płacz, pomrukiwania

2 miesiąc
- wokalizacja pierwszych samogłosek
- wydawanie dźwięków, które nie przypominają ludzkiej mowy

6 miesiąc
- powtarzanie sylab charakterystycznych dla języka ojczystego
- gaworzenie samonaśladowcze

8 miesiąc
- naśladowanie, powtarzanie oraz samodzielna wokalizacja sylab
- rozumienie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym

9 miesiąc
- pojawienie się gestu wskazywania palcem
- początek kształtowania się pola wspólnej uwagi oraz rozumienia intencji komunikacyjnych

10 miesiąc
- pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych
- rozumienie prostych słów

12 miesiąc
- rozumienie prostych poleceń, niektórych nazw osób, przedmiotów , czynności
- samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów  (3-5 wyrazów)
- powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego


Źródło:
- M. Korendo, J. Cieszyńska „ Wczesna interwencja terapeutyczna,  Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia”.
- zdjęcie- google,pl

             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz